joomla

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

1% dla Fundacji

Fundacja „Szpital Wadowice” jest Organizacją Pożytku Publicznego. Oznacza to, że jest uprawniona do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013. Z dniem 18.11.2013 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS została wpisana jako Organizacja pożytku publicznego, Nr KRS 0000385752.