joomla

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Fundacja "Szpital Wadowice"

1% dla Fundacji

Fundacja „Szpital Wadowice” jest Organizacją Pożytku Publicznego. Oznacza to, że jest uprawniona do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013. Z dniem 18.11.2013 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS została wpisana jako Organizacja pożytku publicznego, Nr KRS 0000385752.  

 

Fundacja "Szpital Wadowice"

23.03.2011- 31 osób, przedstawicieli środowiska medycznego, podpisało w obecności notariusza statut Fundacji na rzecz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach „Szpital Wadowice”. Jest to równoznaczne z powołaniem fundacji do życia.Głównym zadaniem nowego organu będzie wspieranie Szpitala Powiatowego m.in. poprzez zakup i wyposażenia w sprzęt, osprzęt pomocniczy i inne urządzenia medyczne. Co ważne fundacja będzie miała możliwość finansowania, dofinansowania, a nawet udzielania pożyczek na budowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie szpitala. Otwiera to nowe możliwości dla budowy nowego pawilonu szpitalnego, którego budowa ma rozpocząć się jeszcze w tym roku. To czy działalność fundacji rzeczywiście okaże się zbawienna dla Szpitala Powiatowego zweryfikuje życie. Wszystko zależy jakimi efektami nowy organ będzie pozyskiwał środki zewnętrzne.

 

Biała Niedziela

10.07.2011, 9.00 - 14.00, Fundacja Szpital Wadowice organizuje w powiatowej lecznicy Białą Niedzielę . W ramach akcji, każdy kto pojawi się w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań. Zarząd Fundacji „Szpital Wadowice” zaprasza na wydarzenie o charakterze edukacyjno – zdrowotnym, którego celem jest zachęcenie mieszkańców powiatu wadowickiego do prowadzenia zdrowotnego, przyjaznego sercu i nie tylko, trybu życia. Proponujemy dokonanie oceny stanu organizmu, bo gdy ilości kilogramów wzrasta zwiększa się ryzyko wystąpienia wielu takich jak: nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu II czy zespół bezdechu nocnego. Często niedoczynność tarczycy bywa bezpośrednią przyczyną nadwagi i bez prawidłowo prowadzonego leczenia nie można skutecznie z nią walczyć. W ramach akcji, każdy kto pojawi się w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań m. in. oznaczyć poziom cukru, poziom cholesterolu we krwi, wykonać badanie moczu, zmierzyć ciśnienie tętnicze, określić wagę ciała oraz ustalić wskaźnik masy ciał (BMI), wykonać EKG oraz uzyskać poradę i opinie specjalistów z zakresu dietetyki, chorób serca i tarczycy. Na podstawie częściowej odpłatności będzie można wykonać USG tarczycy (20 zł.), a za pełną odpłatnością wszystkie, pozostałe badania, zgodnie z zakresem działalności Centralnego Laboratorium. Mamy nadzieję, że akcja przyczyni się do podniesienia świadomości i zmiany dotychczasowych, negatywnych nawyków zdrowotnych i żywieniowych wielu osób oraz zapoczątkuje pracę Fundacji na rzecz naszego społeczeństwa oraz Szpitala.
 

Podsumowanie "Białej Niedzieli"

Biała Niedziela została zorganizowana w celu inauguracji działalności Fundacji „Szpital Wadowice”. Na zaproszenie Zarządu Fundacji odpowiedzieli i przybyli: Pan Poseł Tadeusz Arkit, Pan Starosta Wadowicki- Jacek Jończyk, Pani Urszula Lasa – obecna Dyrektor ZZOZ w Wadowicach, p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa –   lek. Andrzej Merta oraz wielu, wielu mieszkańców powiatu wadowickiego. Akcja ta, została zorganizowana po raz pierwszy na terenie Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W ustalonych godzinach wykonano nieodpłatnie 546 badań biochemicznych w tym 234 oznaczenia poziomu cukru. Wykryto 12 stanów podwyższonych wartości glukozy, wymagających pilnej kontroli i konsultacji lekarskiej. Pielęgniarki podczas tej akcji wykonały 220 pomiarów poziomu ciśnienia skurczowo-rozkurczowego stwierdzając u 41 osób wartości powyżej 140 RR co wymaga dodatkowej samokontroli pacjenta. Pielęgniarki dokonały również 180 pomiarów wagi ciała wyliczając wskaźnik BMI. Dietetyczka udzieliła 41 edukacji w zakresie zdrowego odżywiania i profilaktyki chorób cywilizacji.   Pielęgniarki wykonały 77 zapisów EKG a 3 lekarzy oceniło je i udzieliło tyle samo porad internistycznych. Pracownicy Centralnego Laboratorium wykonali 203 badania poziomu cholesterolu i 100 analiz moczu. W podsumowaniu można stwierdzić, iż 14% badanej populacji miało wysokie wartości cholesterolu , ponad 260 mg/dl, a 40% wartości podwyższone pomiędzy 200-260mg/dl. W badaniu ogólnym moczu w 12 przypadkach wykryto zmiany patologiczne wymagające konsultacji lekarza. Pracownicy radiologiczni wykonali 23 mammografie u kobiet spełniających kryteria programowe. Badanie to finansowane było z budżetu Powiatu Wadowickiego. Największym zainteresowaniem uczestników Białej Niedzieli cieszyło się badanie USG tarczycy. Pomimo ustalonej opłaty z badania skorzystały 62 osoby, z czego wykryto 4 przypadki do pilnego leczenia. W czasie Białej Niedzieli prowadzono dobrowolną zbiórkę publicznych pieniędzy do zaplombowanych puszek kwestarskich i skarbon. Łącznie zebrano 1520,70 zł z przeznaczeniem na zakup materacy przeciwodleżynowych. W ramach tej akcji lekarze, pielęgniarki, dietetyczka, pracownicy Centralnego Laboratorium, Pracowni RTG, sekretarki medyczne pracowali charytatywnie. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców powiatu wadowickiego oraz ogromne potrzeby społeczności lokalnej planowane jest cykliczne prowadzenie takich akcji profilaktycznych.